Dragon

cron定时任务表达式速成秒懂crontab

2022-08-14 12:12 77 抢沙发 小王总博客
 • 站长QQ:396305826 点击此处添加好友
 • 站长WX:tenxunxiaowng
 • 如果你希望得到一些帮助,直接联系我是一个好办法。

Crontab定时任务,可以实现Linux定制执行程序的系统程序,crond后台运行进程,每一分钟检查是否有要执行的任务,如果有要执行的工作便会立刻执行。

cron定时任务表达式速成秒懂crontab

五位和六位区别就是有没有秒的支持(6位左面第一个就是秒,5位就是左面第一位是分),以此往前类推 秒_分_时_日_月_周(礼拜几),所以最大值应该是59秒 59分 23点 31日 12月 7礼拜天。

# 六位说明:
*  *  *  *  *  *
-  -  -  -  -  -
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  +----- 星期
|  |  |  |  +---------- 月份
|  |  |  +--------------- 日
|  |  +-------------------- 时
|  +------------------------- 分
+------------------------------ 秒
# 五位说明:
*  *  *  *  *
-  -  -  -  -
|  |  |  |  |
|  |  |  |  +----- 星期
|  |  |  +---------- 月份
|  |  +--------------- 日
|  +-------------------- 时
+------------------------- 分

如果你不想学可以直接使用下面的挑选一个合适你的直接使用即可!

# 实例:
30 18 * * *     # 每天18点30分
10 */4 * * *    # 每天每4小时10分执行一次
1 2 1,8,16,24/1 * * # 每月1 8 16 24日 凌晨2点1分执行
0 * * * *      # 每1小时执行一次
*/4 7-22/1 * * *  # 每天7-22点 每4分钟执行一次
*/4 * * * *     # 全天4分钟一次
*/10 * * * * ?   # 每隔10秒执行一次
0 */5 * * * ?    # 每隔5分钟执行一次
*/14 * * * *    # 全天14分钟执行一次
1 0 * * *      # 每天 0点1分执行
0 9 * * *      # 每天9点执行
0 9,12,18 * * *   # 每天9点 12点 18点分别执行一次
0 0-16/8 * * *   # 每天0点 8点 16点各一次

如果你不确定表达式的写法,或者无法解读,这款在线执行工具,把 CRON 表达式 填上确定一下 https://tool.lu/crontab

「点点赞赏,手留余香」

还没有人赞赏,快来当第一个赞赏的人吧!

小王总给小王总打赏
×
予人玫瑰,手有余香
 • 2
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
2
支付

声明:本文为原创文章,版权归所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!

大流量卡腾讯云服务器
京东云服务器
腾讯云服务器
京东云服务器

2022-08-11

2022-08-17

发表评论

表情 格式 链接 私密 签到 常用语
京东云服务器
扫一扫二维码分享